За нас

В епоха на глобализация и интернационализация изучаването на чужд език е изключително важно и има все по-нарастваща роля във всички сфери на социалния, икономическия и културен живот в Европа и света. Изучаването на чужд език е обогатяващ опит за всеки. Езикът не е само система за общуване, но и културен код, който предава комплексна информация за културните норми, ценности, традиции и правила за поведение. За това чуждоезиковите компетенции дават възможност за по-дълбоко проникване в други култури и начини на живот, разширяват хоризонта ни, насърчават общуването между културите и ни помагат да преодолеем лични и национални ограничения. Езикът служи, като метод за общуване между хората, като средство за междуличностно сътрудничество.
Ето защо ние от езикова школа Алекс Скул Видин прилагаме различни подходи към изучаването на чужд език и се стремим да насърчаваме, мотивираме и подкрепяме учащите се по време на учебния процес независимо от възрастта им или нивото на обучение. В процеса на обучение преподавателите ни увеличават и провокират интереса на обучаваните към чуждия език, повишават активността им и вътрешната мотивация за развитие.

Галерия

Контакти

Адрес: гр. Видин , ул. Цар Симеон Велики 18
0889048302
alexschoolvidin@abv.bg
www.alexschoolvidin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *