Институти

Инситути

Исторически музей Павликени

Създаден през 1978 г. Исторически музей – Павликени съхранява, популяризира, проучва и опазва културно-историческото наследство на Павликени и 20-те селища от региона. Във фондовете на музея

>>Пълна визитка
Инситути

Исторически музей Приморско

Историческият музей в Приморско е реализиран със средства от Европейския съюз по програма „Развитие на рибарските области”. В него са представени експонати от досегашните и най-новите

>>Пълна визитка
Инситути

СДРУЖЕНИЕ ПАРАЛЕЛЕН СВЯТ – Пловдив

Сдружение „Паралелен свят“ е родителска организация, учредена 2010 г. като Сдружение с обществено полезна дейност. Сдружението започва своята дейност от самото си създаване и е пълноправен член на Българска

>>Пълна визитка
Инситути

ГОРДЪН ГРУП БЪЛГАРИЯ 2017

Гордън Груп България 2017 ЕООД е официален представител на институт Gordon Training International (GTI) за България. Представителството функционира от гр. Бургас от началото на 2011 г. Gordon Training

>>Пълна визитка
© 2020 obrazovanie-nauka.com всички права запазени Designed by "Уеб Медиа БГ ЕООД"