Колежи

Колежи

Добруджански технологичен колеж

ДТК-Добрич обучава специалисти с висше образование в образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по …”  извършва научно-изследователска, иновационна и внедрителска дейност и се; провежда курсове за повишаване квалификацията

>>Пълна визитка
© 2020 obrazovanie-nauka.com всички права запазени Designed by "Уеб Медиа БГ ЕООД"