За нас

Образователен център “Софос Консулт” е създаден през март 2012 година. Като Център за професионално обучение е регистриран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 2012121003/28.09.2012 г.

От 2014 г., ЦПО към “Софос Консулт” ООД е партньор в Сдружение “Клъстер Варна Бизнес Консулт”.
ЦПО към “Софос Консулт” ООД организира в партньорство с “Глобал Консулт БГ” ЕООД поредица от специализирани обучения по проект, финансиран от Агенция за хората с увреждания на тема: “Повишаване на социалния капитал чрез усвояване на опит и дигитални компетенции и създаване на благоприятен социален климат за заетост на хората с увреждания в “Глобал Консулт БГ” ЕООД”
ЦПО към “Софос Консулт” ООД проведе обучение на студенти от ИУ-Варна и СА-Свищов в периода юни – септември 2014 г. по провект “Студентски практики”. Практикантите по проекта се обучаваха в реална работна среда в областта на счетоводните услуги, ТРЗ и данъчното облагане.
ЦПО към “Софос Консулт” организира в качеството си на подизпълнител на Националната Федерация на Работодателите на Инвалиди поредица от специализирани обучения в областта на Интернет присъствието и онлайн маркетинга. В периода 23 март – 26 април 2014 г. бяха проведени 4 уъркшопа по проект “Е-УСПЕХ”, насочен към заетите от предприятията от социалната икономика.
Софос Консулт лицензия от НАПОО

Издадена на Център за професионално обучение към “СОФОС КОНСУЛТ” ООД, гр. Варна, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 695/28.09.2012 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО).

ЦПО към “Софос Консулт” има право за обучение по 10 специалности от 8 професии по 5 направления. Областите на обучение са:

 • ИКОНОМИКА
 • СТРОИТЕЛСТВО
 • КОМПЮТРИ
 • ТУРИЗЪМ
 • СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Курсовете, които предлагаме, са с одобрени програми и са съобразени с Държавнте образователни изисквания на МОMН за придобиване на професионална квалификация и обучение. Центърът разполага с необходимите материални бази за извършване на теоритическото и практическо обучение по предлаганите образователни курсове. Преподавателският състав са специалисти, утвърдени с богат професионален опит.

Сертификати

 • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 3-54 НА МОМН

Свидетелство за професионална квалификация

При завършване на професионално обучение по професия с придобиване на степен на професионална квалификация се издава “Свидетелство за професионална квалификация”, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ОБРАЗЕЦ 3 – 37 НА МОМН

Удостоверение за професионално обучение

При провеждане на професионално обучение по част от професия се издава “Удостоверение за професионално обучение”, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение

 • EUROPASS ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ

Europass

Какво е това?

Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение.

Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.

За кого е предназначено?

За всеки, който притежава сертификат за професионално образование и обучение или удостоверение за професионално обучение

Какво не е?

Europass приложението към сертификат:

 • НЕ ЗАМЕСТВА ОРИГИНАЛНИЯ СЕРТИФИКАТ;
 • НЕ Е АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА, ГАРАНТИРАЩА ПРИЗНАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТА.

ITCard

ITCard

Защо се нуждая от ITcard?

ITcard е сертификат, който удостоверява вашите компютърни умения пред бъдещите ви работодатели. Помага ви да докажете своите възможности и да сте по-конкурентни.

За кого е ITcard?

Ако сте студенти или кандидатстване за стаж, или първа работа

Ако сте работещи и кандидатствате за нова по-перспективна работа

Можете да се доверите на сертификата – всички кандидати полагат тест при равни условия, с единен софтуер и при безпристрастна система за оценка – това гарантира високата достоверност и обективност на получения резултат.

Тестове за придобиване на ITcard в 7 основни модула:

 • INTERNET & E-MAIL
 • MICROSOFT WORD
 • MICROSOFT EXCEL
 • OPENOFFICE.ORG WRITER
 • OPENOFFICE.ORG CALC
 • MICROSOFT POWERPOINT
 • OPENOFFICE.ORG IMPRESS

ITcard е един от най-достъпните сертификати във всяко отношение:

 • НЕ СЕ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПОСЕЩЕНИЕ НА СКЪПИ КУРСОВЕ
 • ИЗПИТЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА ПОПЪЛВАНЕ НА ТЕСТ ОТ 70 ВЪПРОСА / ЗА ЕДИН МОДУЛ/ В 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА ,ПРИ ЦЕНА ОТ 36.00 ЛВ
  ИЛИ 105 ВЪПРОСА ЗА 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА / ЗА ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ МОДУЛИ / ПРИ ЦЕНА ОТ 60.00 ЛВ

Обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

Контакти

Адрес: гр. Варна,ул. Поп Харитон 1, ет.1
052622445
sofos_consult@abv.bg
http://www.sofos.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *