За нас

Основно професионално училище Неофит Рилски град Самоков е създадено на 01.09.1978 година след разделянето на ОУ Девети септември. Децата от пети до осми клас са вече в освободената сграда от СПТУ по машиностроене Христо Смирненски.

Базата на новото училище е много добра. Учениците се учат по учебни планове за училища със засилено трудово обучение. За целта се използват кабинетите и учебните работилници по дървообработване, стругарство, шлосерство и шивачество. От 1992 година училището работи по учебни планове за професионални паралелки след завършен шести клас.

В момента в училището се учат 407 деца само от ромски произход. Те са разпределени в 17 паралелки /десет образователни и седем професионални с три годишен курс на обучение/. След завършване на пълния курс и явяване на квалификационни изпити учениците от професионалните паралелки получават свидетелство за основно образование и свидетелство за придобита първа професионално – квалификационна степен по професиите шлосер, шивач и мебелист.

В училището работят 29 учители и 9 служители. През годините педагогическият персонал винаги е работил самоотвержено и с отговорност за обучението и възпитанието на децата от ромския етнос. Много ученици са носители на награди и грамоти от спортни състезания и по ТНТМ, конкурси по изобразително изкуство и фестивали за народни песни и танци. Нито за момент не е спирала работата за повишаване квалификацията на педагогическия персонал.

От 1996 година в сътрудничество с неправителствени организации /Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодейтвия, Обществен фонд Детство, Отворено образование,  Фондация Партньори – България, Фондация Водене на преговори и решаване на конфликти,Бизнесцентър – Бизнесинкубатор – Самоков, СЦК – Самоков, Сдрижение Светлина и др/ се работи по проектите:
Хранене на 104 деца от социално слаби семейства, Добро образование – шанс за по добро бъдеще, Да върнем децата в училище, Изграждане на училищното настоятелство, Въвеждане на гражданското образование в училище, Родители и деца, Училище за майки, Помогни на едно дете от твоя град. При изпълнението на всички тях се обучиха ученици, учители, родители и общественици, които и сега ни помагат в нашата работа.

При някои от проектите мобилизирахме местни и чужди ресурси за набиране на средства за закупуване на учебници на деца с изявени способности за учене, за подпомагане изхранването на деца от социално слаби семейства и осигуряване на материали за часовете по учебна практика и изобразително изкуство.
Гордеем се с наши възпитаници, продължили образованието си в гимназиите на град Самоков. Техният брой се увеличава всяка година. Това е наградата за труда на целия учителски колектив.

Контакти

Адрес: гр.Самоков , бул. Софийско шосе 3
072266421, 072266405
opu_rilski@abv.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *