За Нас

Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви в град Карлово предлага специалностите: Електрообзавеждане на транспортна техника, Металорежещи машини, Конструиране и моделиране на облекло от текстил, Автотранспортна техника. Ние приемаме ученици след 7 и 8 клас.
ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви в Карлово разполага с модерна материално техническа база включваща: сграда с обширен парк, специализирани кабинети, работилници и лаборатории, учебен автосервиз, мултимедиен център и компютърни зали. Преподавателите в професионалната гимназия са квалифицирани педагози с богат опит.
Прием след 7 клас в град Карлово
Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви град Карлово предлага прием на ученици след 7 клас в специалност Електрообзавеждане на транспортна техника. Учениците, завършили тази специалност могат извършват ремонт и поддръжка на автотранспортните средства, компютърна диагностика, да проектират електронни системи в автомобилите. Възпитаниците избрали ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви и специалност Електрообзавеждане на транспортна техника, получават безплатен курс за водач на МПС категория М и В.
Прием след 8 клас в ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви в град Карлово
ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви извършва прием на ученици след завършен осми клас. Специалностите, които предлагаме са: Автотранспортна техника и Конструиране и моделиране на облекло от текстил. Срокът на обучение и в двете специалностите е 4 години.
Приемът след 7 и 8 клас в ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви във всички специалности, предлагани в учебното заведение е по документи. Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви в град Карлово е учебно заведение с държавно финансиране. Директор на гимназията е инж. Таньо Петков Топалски
.

Материална база

Училището разполага със:
– Самостоятелна сграда с паркова обстановка
– Специализирани кабинети, лаборатории и работилници
– Компютърни зали
– Мултимедиен център
– Учебен автосервиз
– Спортна зала
– Учебен център – “Ти можеш”

Специалности

 Специалност Металорежещи машини
Вечерно обучение в специалност Металорежещи машини към ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви град Карлово.
ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви град Карлово предлага специалност Металорежещи машини, като формата на обучение е вечерна. Завършилите тази специалност получават: Свидетелство за професионална квалификация по професия Машинен оператор; Свидетелство за средно образование и възможност да изкарат курс за водач на МПС категория В.
– Специалност Автотранспортна техника
ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви град Карлово приема ученици след осми клас в специалност Автотранспортна техника
За учениците след завършен 8 клас, ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви Карлово предлага специалност Автотранспортна техника. Срокът на обучение в тази специалност е 4 години, а завършилите получават професия: Техник на транспортна техника. Възпитаниците, избрали да изучават специалност Автотранспортна техника, получават безплатен курс за водач на МПС категория М и В.
ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви град Карлово е в партньорски отношения със сервизите на Citroen, Peugeot и BMW. Благодарение на тях, нашите ученици получават добри познания и отлична подготовка.
– Конструиране и моделиране на облекло от текстил
ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви Карлово предлага специалност Конструиране и моделиране на облекло от текстил.
ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви Карлово предлага специалност Конструиране и моделиране на облекло от текстил. Тази специалност е за ученици след завършен осми клас, като срокът и на обучение е 4 години. Завършилите специалност Конструиране и моделиране на облекло, получават професия: Моделиер – технолог на облекло. Възпитаниците на нашата професионална гимназия получават свидетелство за професионална квалификация и се реализира като ръководители и специалисти в модната и шевната индустрия.

Контакти

Адрес:  гр. Карлово, ул.”Тодор Каблешков” 1
0335/93 087
tmtkarlovo@abv.bg
www.tmtkarlovo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *