История

За първи път в България на 28.03.1949 година към Стъкларската фабрика ,,Стойко Иванов Пеев” е открито заводско училище с двегодишен срок на обучение на държавна издръжка. През учебната 1962-63 година са приети две паралелки в техникум по стъкларство с четири годишен срок на обучение.
От 1967-68- учебна година училището преминава в СПТУ по стъкларство със срок на обучение три години.

През учебната 1984-85 година за първи път в училището е осъществено обучение на ученици във втора и трета степен на ЕСПУ- УПК.

Прием

За учебната 2019/2020 година

Професионална гимназия „Св. Димитър Солунски”
обявява прием след завършен VІІ клас  както следва:

Професия: “Корабен монтьор”

Специалност: „ Корабни тръбни системи
След срока на обучението си учениците получават:
1. Диплома за завършено средно образование
2. Свидетелство за професионална квалификация
II-та степен за професията
“Корабен монтьор”
3. Свидетелство за правоспособност по „Заваряване”

Специалност: „ Ремонт на кораби

След срока на обучението си учениците получават:
1. Диплома за завършено средно образование
2. Свидетелство за професионална квалификация
II-та степен за професията
“Корабен монтьор”
3. Свидетелство за правоспособност по „Заваряване”

ПГ„Св. Димитър Солунски” – гр. Белослав работи в ПАРТНЬОРСТВО с МТГ „Делфин” АД – производствено предприятие за корабостроене и кораборемонт
Завършващите средно образование със специалност „Корабни машини и механизми” могат успешно да се реализират в него. Най-добрите специалисти са утрешните групови майстори, началник-участъци, началник-цехове, организатори по корабо-строене и кораборемонт.

Контакти

Адрес: гр.Белослав,кв. “Акации”
05112/25-69
beloslav_pgs@abv.bg
http://www.pg-beloslav.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *