За нас

Училището е Основано през 1925 година със заповед на Министерсвото на търговията, промишлеността и труда Наименование – Държавно практическо столарско училище

1953 година – 1961 година- Промишлено училище за трудови резерви№47

1961 година-1963 година – Промишлено училище по дървообработване

1963 година-1966 година -Професионално техническо училище по дървообработване

1966 година-1972 година -Професионално техническо училище по дървообработване Христо Ботев 1

972 година-2003 година -Средно професионално техническо училище по дървообработване Христо Ботев

От 2003 година -Професионална гимназия Христо Ботев.

Прием

Прием на ученици 

за 2019/2020 учeбна година

  •  :„ГОТВАЧ“ 

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки” 

Професия:„СЕРВИТЬОР-БАРМАН“

Специалност:„Обслужване на заведения с   обществено хранене”

Училището осигурява:

Съвременно и перспективно обучение
Висок професионализъм на педагогическия колектив
Съвременна училищна  база:
  • уютни класни стаи
  • добре оборудвани учебни работилници
  • фитнес зала
  • дейности по интереси
  • компютърен кабинет

Контакти

Адрес: гр. Долна баня , ул. Търговска 113
071202505
hristobotev@abv.bg
http://pghristobotev.dir.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *