За нас

През 15 септември 1954 година – във фабрика “Алмус” на бул. “Ботевградско шосе” № 33 в ТЕХНИКУМ ПО ТЕКСТИЛ започва обучение по специалностите: предачество, тъкачество и чорапни машини;

1961 г. – художници – дизайнери в специалността “Художествено оформление на текстилни изделия”. Първата изложба с тъкани, платове и художествени изделия.

1972 г. – получава името си – “ТЕХНИКУМ ПО ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА” През 1982 г. Училището се премества в сградата на ул.”Балша”2, където сега е учебният корпус.

1989 / 1990 г. – нови специалности – “Автоматизация на текстилното производство” и „Организатор на текстилното производство”.

1992 / 1993 г. – първи езикови паралелки след 7 клас и с конкурсен изпит по рисуване, за специалност “Художествено оформление на текстилни площни изделия”. Две години по – късно са открити две нови специалности – “Оператор в шевното производство” и “Моделиране и конструиране на облеклото”. Тези нови профили затварят цикъла на обучение: текстил – облекло, апретура и багрене, моден дизайн автоматизация и организация на текстилното производство. Училището получава ново име “ТЕХНИКУМ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО”, целящо да докаже на всички, че една дреха може да бъде превърната в изкуство.

2001 / 2002 г. – В новия век училището влиза с актуализираната си програма, включваща и специалността “Компютърно проектиране на площни изделия”, с разширено изучаване на английски език, осигуряващ ползването на съвременните информационни технологии.

6.03.2003 г. е открита сграда с учебни работилници на бул.”Димитър Петков” 116, оборудвана с нови машини.

2005 г. – започва обучение по специалност “Моден Дизайн” Професионална гимназия по текстил и моден дизайн вече осъществява подготовка и обучение за завършен цикъл на производство с европейско равнище – от изработването на тъкани до завършен дизайнерски модел на облекла, пана, килими, и аксесоари за дамския гардероб.

2005 г. – по проект на „Фар” бе извършен ремонт на учебните сгради и са доставени шевни машини плетачни чорапни автомата, компютърна техника и CAD система за практическо обучение.

2006 / 2010 г. – Потопихме се в интернет средата с четири осъвременени компютърни зали,със специализиран софтуер/Photo shop, Дизаин+ и др.

Обновихме базата за производствено обучение със съвременна техника

Специалности

Контакти

Адрес: гр. София, кв. Иван Вазов, ул.Балша 2
0893 458 300, 02 952 26 77
pgtmd_sofia@abv.bg, pgtmd_sofia@mail.bg
https://pgtmdsofia.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *