ПГГСД СТЕФАН БОЖКОВ – Батак
03/13/2020
ОУ ХРИСТО БОТЕВ – С. Брестовица
03/23/2020

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ТЪРГОВИЩЕ

За нас

Професионална гимназия  по земеделие има над 65 годишна история.Училището е  създадено през 1952 година. В своето дългогодишно развитие то се утвърждава сред средните училища в общината и с успех удовлетворява нуждите от кадри  за  селското стопанство.

Училището подготвя кадри по следните професии и специалности:

  • Техник на селскостопанска техника/Механизация на селското стопанство
  • Техник- растениевъд/ Растителна защита и агрохимия
  • Икономист/Земеделско стопанство
  • Фермер/Земеделец (вечерна форма)

ПГ по земеделие разполага с физкултурен салон, открита физкултурна площадка, оборудван машинно-тракторен парк, два полигона за обучение на водачи  на МПС,  категория Ткт и Твк, 10 декара обработваема земя , овощна градина, работилници, два компютърни кабинета,  музейна сбирка за историята на гимназията, медицински кабинет. Изградени са специализирани кабинети за провеждане на учебните занятия по „Трактори и автомобили“, „Селскостопански машини“, „Безопасност на движението по пътищата“, „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и др.

Учебните занятия по практика се провеждат в добре оборудвани технически работилници и в  училищното опитно стопанство. За провеждане на учебната практика се използват  специализирана работилница по ССМ, специализирана работилница по „Двигатели с вътрешно горене“, по „Трансмисии и ходова част на трактора и автомобила“, оборудвани с разрези и макети на двигатели и механизми,  стенд за регулиране на дюзи,  пункт за техническо обслужване и ремонт на МПС, сеялки за зърнено-житни и окопни култури, плугове, брани, фрези, тороразпръскващи ремаркета, култиватори, елементи от верижни и колесни трактори.

Обучението за водачи на МПС кат. В, се извършва с нов учебен автомобил – Опел Корса,

а обучението за придобиване на свидетелство за правоспособност за работа с машинно-тракторни агрегати се извършва със съвременен  трактор Зетор Проксима Пауър 120.

В началото на учебната 2019/2020 година, училището се сдоби и с нов трактор TYM Т654, снабден с челен товарач.

Училището притежава и разрешително за обучение на комбайнери – категория ТвкЗ

Обществен съвет

Контакти

Адрес: гр. Търговище,ул. Цар Симеон 27
03553/2331, 0887/282442, 03553/2330
pgzemedelie.tgv@abv.bg
http://www.daskalo.com/pgzemedelietg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *