ПГ ХРИСТО БОТЕВ – Долна Баня
10/16/2019
ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ – С. Мирково
10/23/2019

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ЮРИЙ ГАГАРИН

За нас

През 1968 година на улица „Черковна” в гр. Радомир на мястото на старата гимназия се открива ново училище:

Професионално училище по транспорт със специалност Автомонтьор и шофьор категория “ С “.

Новосъздаденото училище е със срок на обучение две години и дава квалификация на учениците-автомонтьори ІІІ-ІV разряд и шофьори ІІІ клас, които ще задоволяват нуждите от такива кадри в предприятията от системата на ДСО “Автотранспорт” в Пернишки окръг. Приема на учениците е определен със заповед на МНП и МТ, който да бъде само от Пернишки окръг с брой на учениците 105 в това число и 14 момичета. Към училището е обзаведено общежитие със 70 легла, което се помества на 2 етаж в същата сграда.

Със заповед на МТ за Директор на училището е назначена инж. Лиляна Тодорова Додева считано от 1.07.1968 г. На 25.09 1973 г. напуска заеманата длъжност Директор на училището.

През учебната 1969/1070г. е утвърдено името на училището ни “Юрий Гагарин”.

През същата година е положено началото на традицията – честване на патронния празник на училището – 12.04 денят, в който за първи път човек щурмува необятната вселена.

От 1.10.1973г. за Директор на училището е назначен инж.Крум Сотиров, който заема длъжността до 1987г.

През 1970г. са приети първите ученици с тригодишен курс на обучение.

От 1974г. от Професионално-техническо училище се превръща в Средно професионално-техническо училище по автотранспорт.

През 1976 г. се отделят като напълно самостоятелни учебни кабинети по Устройство и ремонт на автомобила и Безопасност на движението по пътищата.

Същата година МТ дава два нови автомобила ГАЗ 53 А за обучение, а ГНС отпуска място за учебен полигон по кормилна практика.

През 1977 г. започва строежа на учебните работилници и завършва за учебната 1979 / 1980 г.

Ученическият живот е разнообразен и целенасочен . Ученици и учители са заедно както в училище така и на бригади, колонни пътувания, официални празници и състезания.

От 1987г. до момента длъжността Директор на училището заема инж. Велиана Петрова Искренова – Попова.

За учебната 1990 /1991 г.е открита първата четири годишна паралелка със специалност “Икономика на транспорта”.

Учебната 1998/1999 година започва с нова специалност “Монтьор по електрообзавеждане на автомобила и водач на МПС категория „С”

Съгласно учебния план за 2000/2001г., утвърдените специалности са с квалификация водач на МПС от категория „В”.

През 2002 / 2003 г. училището се преименува от СПТУ-Т в ПГТ. Открита е и нова специалност “Автомобили и кари” с пет годишен срок на обучение, а от следващата учебна година учениците се обучават в специалност ”Електротехника на автомобилния транспорт” и “Управление на транспортното предприятие” също с 5 годишен срок на обучение.

Специалности

Прием

Контакти

Адрес: гр. Радомир,ул. Черковна 18
0877900244, 0877900246
pgt_radomir@abv.bg
https://pgtradomir.school.blog/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *