За Нас

Оскъдни са сведенията, свързани със създаването и развитието на училището в Долна Митрополия.

Най-старите устни сведения за съществуване на „училище“ в частни къщи има от 1865-1866 година, където са учели да четат църковни книги, да пишат и смятат върху пясък само 5-10 момчета. Непосредствено след освобождението от турско робство – 1878 г., просветен за времето си и патриотично настроения Пеко Савов Цанков, организира училище в дома на баща си Цеко Прокопов, в което обучава 10-15 будни деца.

Едва в 1885 година е построена първата училищна сграда в Долна Митрополия, състояща се от 2 стаи, коридор и малка канцелария. В тези 2 учебни стаи са се учили слети класове – I и II отделение, III и IV отделение – от един учител. На 01 ноември 1920 е завършено построяването на друга училищна сграда върху удължените, разширени и заздравени основи на старото училище с още две класни стаи и коридор.

През учебната 1921/1922 година в Долна Митрополия се открива прогимназията.

През 1930 година е построена нова самостоятелна сграда в центъра на селището с 6 учебни стаи върху площ от 11 декара. Вероятно от тогава получава наименованието НОУ „Цар Борис III“, а през 1937 година е преименувано в НОУ „Васил Априлов“. В двете сгради са се учили ученици в отделенията и прогимназията до 1971 година, когато е завършена новата училищна сграда.

На 01 март 1971 година ОУ „Васил Априлов“ приема своите възпитаници. Новата сграда е с 14 светли стаи, парно отопление, с обширни кабинети и хранилища, снабдено с необходимите нагледни средства, работилница и стол. Тук се учат деца до VIII клас. Благодарение на развитието на учебното дело и преустройството на народното образование през 1989 година ОУ в град Долна Митрополия прераства в ЕСПУ „Васил Априлов“ – град Долна Митрополия, с което решава въпроса, всички ученици да завършат X клас и след това да получат професия в УПК. Припомняйки си историята, но наситена със събития история на училището стигаме да 1990 година, когато шепа ентусиасти от никому неизвестното СОУ „Васил Априлов“ град Долна Митрополия, обединени около училищното ръководство, повярваха че, могат да надскочат себе си и времето и да създадат едно ново учебно заведение, което да отговори на съвременните обществени и икономически потребности. Идеята на първосъздателите на училището беше подкрепена от ръководството на община Долна Митрополия, РИ на МОН град Плевен и лично от г-жа Янка Такева, от българската туристическа камара в лицето на доцент Цветан Тончев и в крайна сметка беше успешно защитена в колегиума на МОН. С решение на колегиума на МОН от 1990 година горният курс на СОУ „Васил Априлов“ град Долна Митрополия беше трансформиран в Средно общообразователно училище с професия „Администратор в туризма“. Така беше създаден прототипът на сегашната Професионална гимназия по туризъм.

През 2004 година беше възстановена прекъснатата за 10 години прогимназиална степен.

Патрон

Васил Априлов е изтъкнат обществен и просветен деец, щедър меценат на българската култура и образование. Един от инициаторите за създаването на Габровското взаимно училище – първото новобългарско светско училище (1835). Привърженик на руското културно влияние сред българите, Априлов участва в превръщането на Одеса в един от центровете за подготовка на българската интелигенция. В Габрово на 2 януари 1835 г. е открито Първото българско светско училище с дарения на родолюбивите габровци Васил Априлов, Никола Палаузов, Васил Рашеев и др. За нуждите на училището се създават първите учебници, помагала и пособия, които се възприемат като еталон от по-късно възникналите български училища.
От 1872 г. Габровското училище прераства в Първата пълна гимназия в поробените български земи. От 1889 г. тя приема името на своя благодетел Васил Априлов и се нарича Априловска гимназия.
До края на живота си Васил Априлов енергично подпомага българските училища. Богата си библиотека и значителната сума от 60 хиляди рубли завещава на Габровското училище и за учредяване на фонд за обучение на българи в Русия.
Значението на Априлов за развитието на българската етнография се определя главно от активната му организаторска и посредническа дейност сред българската интелигенция за събирането на етнографски и фолклорни материали.

Екип

 ДИРЕКТОР – Цветанка Митева
     ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УД- Недялка Николова

     ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УПД – Даниел Ангелов

      УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП
Подготвителна група – Марияна Малинова

І А клас –  Нина Цолова
ІI А клас – Виолета Мотова
ІII А клас – Веселка Иванова
ІV A клас – Валя Динчева

     ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ОБУЧЕНИЕ

I ЦДО – Мария Николова
II ЦДО  – Людмила Тодорова
III ЦДО – Петя Цветанова
IV ЦДО – Светослав Иванов

ЦДО V – Албена Георгиева
ЦДО VI – Емилия Гетова
ЦДО VII – Александър Илиев

 

     КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

V A клас – Татяна Христова
VI A  клас- Николина Русева
VII A клас – Виктория Предашка
VIII А клас – Зоя Диянова
IX A клас – Валери Бояджиев
X А клас – Теменужка Стоянова
XI А клас – Наталия Брайкова
ХII А клас – Магдалена Давидова

    УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН И  ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Български език и литература –  Теменужка Стоянова,Герга Георгиева
Руски език – Недялка Николова, Наталия Брайкова
Английски език – Десислава Кръстева
Математика – Валери Бояджиев, Николина Русева
Информационни технологии, Компютърно моделиране –Илиана Маринова, Николина Русева
Физика и астрономия – Николина Русева
Химия и опазване на околната среда – Илонка Миткова
Биология и здравно образование – Илонка Миткова
Човекът и природата – Илонка Миткова
История и цивилизации,Философия, Гражданско образование – Зоя Диянова
География и икономика,Философски науки – Захари Замфиров
Изобразително изкуство – Татяна Христова
Музика – Татяна Христова
Технологии и предприемачество – Захари Замфиров
Физическа култура и спорт – Виктория Предашка
Учебни предмети по професионална подготовка – Даниел Ангелов, Магдалена Давидова, Памела Железарова, Калоян Атанасовски, Нора Маринова, Севдалина Костова

Училищен психолог – Светла Ралчева

Ресурсен учител – Илиана Русева

Образователен медиатор – Цветослава Николова

Галерия

 

Контакти

Адрес: Долна Митрополия , ул. Трети март 29А
06552-2079 , 06552-2342

vasil_aprilov@abv.bg

http://su-dm.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *