Университети в София

Университети-София

НАТФИЗ КРЪСТЬО САРАФОВ – София

На­ци­о­нал­на­та ака­де­мия за те­ат­рал­но и фил­мо­во из­кус­т­во е пър­во­то бъл­гар­с­ко вис­ше училище и ед­на от най-прес­тиж­ни­те ев­ро­пейс­ки об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции в об­ласт­та на сце­нич­ни­те и ек­ран­ни из­кус­т­ва. Съз­да­де­на

>>Пъна визитка
Университети-София

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ – София

Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления – спорт, физическо

>>Пъна визитка
Софийски университет "Св.Климент Охридски"
Университети-София

Софийски университет “Св.Климент Охридски”

  Университетът “Св.Климент Охридски” е първото българско висше училищеСофийският университет е един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит европейски тип университет. Днес Софийският университет

>>Пъна визитка
Университети-София

Университет за национално и световно стопанство “УНСС” – София

Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-ав­торитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели

>>Пъна визитка
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - София
Университети-София

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия – София

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е най-старото и сред най-престижните висши технически училища в България. Днес съвременната мисия на УАСГ е насочена към осигуряване

>>Пъна визитка
Университети-София

Национална Художествена Академия

Националната художествена академия – най-авторитетното висше художествено училище в България, е открита като Държавно рисувално училище през 1896 г. с Указ на княз Фердинанд, благодарение на

>>Пъна визитка
Университети-София

ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет – град София

Химикотехнологичният и металургичен университет – София е създаден през 1953 г. и успешно развива образователна и научна дейност по уникални за страната специалности в областта на химичните

>>Пъна визитка
© 2020 obrazovanie-nauka.com всички права запазени Designed by "Уеб Медиа БГ ЕООД"

УНСС

Бъдещето е в твоите ръце!

Ти си промяната!

Софтуерен университет

Стани най-добрият програмист

Запиши се сега!