ОУ Христо Ботев – с. Раброво
11/29/2017
ОУ Св. Климент Охридски - Дупница
ОУ Св. Климент Охридски – Дупница
11/29/2017

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионален център ПППО - Кърджали

За нас

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е разкрит със заповед на министъра на образованието като Ресурсен център. С влизането на ЗПУО от 31.08.2016 год. в сила, той е преструктуриран в Регионален център ПППО и има консултативна, образователна, корекционно- възпитателна и координираща функция.
Целите на Регионалния център и ресурсните специалисти са:
Да се утвърдят принципите на приобщаващото обучение и възпитание на децата и учениците със специални образователни потребности;
да осигурят допълнителна подкрепа за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
да подпомогнат изграждането на децата и учениците като личности, способни за обществена реализация.

Кои сме ние

Със заповед на Министъра на образованието и науката на 13 септември 2006 г. в град Кърджали е разкрит Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, който с влизането в сила на ЗУПО от 31.08.2016 год., чл. 50, ал. 3, е преструктуриран в Регионален център за подкрепа на прощеса на приобщаващото образование – обл. Кърджали.

Регионалният център е държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение в системата на образованието. Подпомага процеса на успешното приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда. Осъществява дейността си чрез екип от специалисти, в който се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатор на зрителни затруднения.

Регионалният център има консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна и координираща функция.

Още

В Регионалният център работят 18 ресурсни учители, двама психолози,трима логопед, един учител на деца с езиково-говорни нарушения, eдин учител на деца със зрителни нарушения и един кинези терапевт, които подпомагат обучението на децата със СОП (Специални образователни потребности) приобщени в общообразователните училища на територията на област Кърджали.

Във връзка с 2 април – световният ден за информираност за аутизма и по покана на колегите от гр. Одрин, Турция, представителна група от Ресурсен център-Кърджали взе участие в масовото шествие в града и музикалната програма.
Директорът на РЦПИОВДУСОП-Кърджали, Мариана Георгиева, заедно с официалните гости в гр.Одрин откриха изложба с изделия, изработени от децата с аутизъм.

Контакти

Адрес: гр. Кърджали , ул.”Кап. Петко войвода”№ 3а
0361/86061
rc_kj@mail.bg
www.rckj.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *