ПГТ Асен Златаров Пловдив
03/27/2018
ОУ ХРИСТО БОТЕВ с. Гулийка
04/05/2018

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ, ФАКУЛТЕТ – И КОЛЕЖ – СЛИВЕН

За нас

Колежът в гр. Сливен е правоприемник на създадения през 1960 г. Институт за учители по практика. С Постановление на МС 16 от 27.01.1997 г. Полувисшият институт за учители по практика е преобразуван в Колеж и влиза в структурата на Технически университет – София като отделно звено.

Завършилите успешно тригодишния курс на обучение в Колежа придобиват висше образование – образователно квалификационна степен “професионален бакалавър” в съответното научно направлениеи възможност за професионална квалификация “учител”, а завършилите специалност „ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“ придобиват и квалификация „преподавател-инструктор на водачи на МПС“.

Професионалните бакалаври могат да продължат обучението си и да получат образователно-квалификационна степен “бакалавър” и „магистър“ в съответното научно направление.

Завършилите съответните специалности се реализират в обществения и частния сектор като ръководители и изпълнители при експлоатацията, монтажната и ремонтно-възстановителната дейност, в промишленото производство, автотранспортните фирми, автосервизите, автокъщите, транспортните компании, в дизайнерските и моделиерските бюра, в зърнопреработвателната, в хлебната, в месната, млечната и консервната промишлености и в сферата на туризма и ресторантьорството.

Голяма част от възпитаниците на Колежа работят като преподаватели-инструктори на водачи на МПС в цялата страна.

Специалности

“Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника”
“Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия”
“Хранителни технологии в бита и туризма”
“Мениджмънт на алтернативния туризъм”

Контакти

Адрес: гр.Сливен,бул. “Бургаско шосе” 59
044667128 / 044667551
umo.sliven@gmail.com
http://www.tu-sliven.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *