Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/obragagp/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2260

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/obragagp/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2264

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/obragagp/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 2845
Частно основно училище “Банкерче” |
ЧОУ „Питагор”
03/08/2022
ЧОУ “Света София”
03/09/2022

Частно основно училище “Банкерче”

За Нас

ЧОУ „Банкерче”. Ранно обучение по предприемачество – необходимо условие за развитието на учениците.Екипът на ЧОУ „Банкерче” има потенциала и амбицията да утвърди на българския образователен пазар ефективно и конкурентноспособно училище.Ефективността на едно училището се обуславя от постигането на предварително определените мисия (ценностите, с които е обвързано училището), визия (образът,представата за училището, които училищният екип иска да изгради у другите) и цели (реално изпълнимите и измерими очаквани резултати от обучението, развитието и социализацията на учениците).Водеща идея при разработване на стратегията на ЧОУ „Банкерче” е убеждението, че ранното обучение по предприемачество е необходимоусловие за развитието на учениците и създаването на ефективно и успешно училище.Обучение по предприемачество разкрива възможности най-малките ученици да придобият икономическа грамотност ипредприемаческа култура чрез развиване на „малък бизнес” с адаптирани икономически познания и механизми (сюжетни, ролеви и симулативни игри, творчески задачи, работа в екип и др.) на разбираем език, катоизследват, откриват, учат роли в бизнеса, генерират идеи и изработват изделия, продават ги – развиват бизнес „по детски”.

Обучение

Обучението по предприемачество разкрива големи възможности за развитието на децата и учениците при реализиране на целите, свързани с:

 •     подготовка за повишена интелектуализация на труда,
 •     ползата и приложимостта на знанията;
 •     осмисляне ролята на икономическите стимули и значението на образованието;
 •     формиране на икономическо мислене и предприемаческо поведение;
 •     осмисляне на връзката между  това, което учат днес,  и подобряване качеството им  на живот в бъдеще;
 •     повече доверие в собствените сили  – ученикът изминава пътя  аз научих – аз знам – аз мога – аз съм успешен;
 •     поемане на лична и групова отговорност;
 •     умения за вземане на решения и креативност при изпълненето им;
 •     работа в екип, толерантност и взаимопомощ;
 •     мотивация и отношение към заобикалящата среда;
 •     учене чрез практика – учене чрез търсене – учене чрез „правене”;
 •     реализация на идеи;
 •     задълбочаване и укрепване на  връзката ученик – родител – учител;
 •     дарителство и милосърдие.


Един от основните мотиви за въвеждане на обучението по предприемачество в ЧОУ „Банкерче”  е разкриването на възможности за интегрирано обучение и осъществяване на междупредметни връзки между разностранните културно-образователни области и на пръв поглед несъвместими учебни предмети.

Прием

Контакти

Адрес: София 1404, ж.к. Стрелбище,Новата сграда – ъгъла на ул. “Нишава” и ул. “Твърдишки проход”
0888 53 28 48 и 0888 31 81 98

banker4е@gmail.com

https://www.bankerche.com/bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *